Parshat

שְּׁמִינִ֔י - Shemini
Shabbat Parah
March 30 2019
title

Torah:
Leviticus 9:1-11:47; Numbers 19:1-22

Haftarah:
2 Samuel 6:1-7:17; Ezekiel 36:16-38

Brit Chadashah:
Hebrews 7:1-19

תַזְרִ֔יעַ - Tazria
Shabbat HaChodesh
April 6 2019
title

Torah:
Leviticus 12:1-13:59; Exodus 12:1-20

Haftarah:
2 Kings 4:42-5:19; Ezekiel 45:16-46:18

Brit Chadashah:
Luke 7:18-35

מְּצֹרָ֔ע - Metzora
Shabbat HaGadol
April 13 2019
title

Torah:
Leviticus 14:1-15:33

Haftarah:
2 Kings 7:3-20; Malachi 3:4-24

Brit Chadashah:
Matthew 23:16-24:2, 30-31

פֶּ֡סַח - Pesach

April 20 2019
title

Torah:
Exodus 12:21-51; Numbers 28:16-25

Haftarah:
Joshua 5:2-6:1

Brit Chadashah:
John 1:29-31; 10:14-18

*|||*heb*|||*

April 27 2019
title

Torah:
Deuteronomy 15:19-16:17

Haftarah:
Isaiah 10:32-12:6

Brit Chadashah:
{3}

אַחֲרֵ֣י מ֔וֹת - Acharei Mot

May 4 2019
title

Torah:
Leviticus 16:1-18:30

Haftarah:
Ezekiel 22:1-19

Brit Chadashah:
1 Corinthians 6:9-20

קְדֹשִׁ֣ים - Kedoshim

May 11 2019
title

Torah:
Leviticus 19:1-20:27

Haftarah:
Amos 9:7-15

Brit Chadashah:
Matthew 5:43-48

אֱמֹ֥ר - Emor

May 18 2019
title

Torah:
Leviticus 21:1-24:23

Haftarah:
Ezekiel 44:15-31

Brit Chadashah:
Luke 14:12-24

בְּהַ֥ר - Behar

May 25 2019
title

Torah:
Leviticus 25:1-26:2

Haftarah:
Jeremiah 32:6-27

Brit Chadashah:
Luke 4:16-21

בְּחֻקֹּתַ֖י - Bechukotai

*|||*date*|||*
title

Torah:
Leviticus 26:3-27:34

Haftarah:
Jeremiah 16:19-17:14

Brit Chadashah:
Matthew 22:1-14

Follow Kehilat Sar Shalom

Help Support Kehilat Sar Shalom