Parshat

נֹחַ—Noach

11-02-2019
title

Torah:
Genesis 6:9-11:32

Haftarah:
Isaiah 54:1-55:5

Brit Chadashah:
Matthew 24:36-46

לֶךְ־לְךָ֛—Lech Lecha

11-09-2019
title

Torah:
Genesis 12:1-17:27

Haftarah:
Isaiah 40:27-41:16

Brit Chadashah:
Romans 4:1-25

וַיֵּרָ֤א—Vayera

11-16-2019
title

Torah:
Genesis 18:1-22:24

Haftarah:
2 Kings 4:1-37

Brit Chadashah:
Luke 1:26-38; 24:36-53

חַיֵּ֣י שָׂרָ֔ה—Chayei Sarah

11-23-2019
title

Torah:
Genesis 23:1-25:18

Haftarah:
1 Kings 1:1-31

Brit Chadashah:
Matthew 1:1-17

תּוֹלְדֹ֥ת—Toldot

11-30-2019
title

Torah:
Genesis 25:19-28:9

Haftarah:
Malachi 1:1-2:7

Brit Chadashah:
Romans 9:1-13

וַיֵּצֵ֥א—Vayetzei

12-07-2019
title

Torah:
Genesis 28:10-32:3

Haftarah:
Hosea 12:13-14:10

Brit Chadashah:
John 1:19-51

וַיִּשְׁלַ֙ח—Vayishlach

12-14-2019
title

Torah:
Genesis 32:4-36:43

Haftarah:
Obadiah 1:1-21

Brit Chadashah:
Hebrews 11:11-20

וַיֵּ֣שֶׁב—Vayeshev

12-21-2019
title

Torah:
Genesis 37:1-40:23

Haftarah:
Amos 2:6-3:8

Brit Chadashah:
Matthew 1:1-6; 16-25

מִקֵּ֖ץ—Miketz

12-28-2019
title

Torah:
Genesis 41:1-44:17

Haftarah:
1 Kings 3:15-4:1

Brit Chadashah:
Matthew 27:15-46

וַיִּגַּ֙שׁ—Vayigash

01-04-2020
title

Torah:
Genesis 44:18-47:27

Haftarah:
Ezekiel 37:15-28

Brit Chadashah:
Luke 6:12-16

Follow Kehilat Sar Shalom

Help Support Kehilat Sar Shalom