Weekly Torah Readings

קֹ֔רַח—Korach

06/27/20
title

Torah:
Numbers 16:1-18:32

Haftarah:
1 Samuel 11:14-12:22

Brit Chadashah:
Acts 5:1-11

*|||*heb*|||*

07/04/20
title

Torah:
Numbers 19:1-25:9

Haftarah:
Judges 11:1-33, Micah 5:6-6:8

Brit Chadashah:
John 3:10-21, Romans 11:25-32

פִּֽינְחָ֨ס—Pinchas

07/11/20
title

Torah:
Numbers 25:10-30:1

Haftarah:
1 Kings 18:46-19:21

Brit Chadashah:
John 2:13-25

מַּטּ֔וֹת-מַסְעֵ֣י—Matot-Masei

07/18/20
title

Torah:
Numbers 30:2-36:13

Haftarah:
Jeremiah 1:1-2:28; 3:4

Brit Chadashah:
Acts 9:1-22; James 4:1-12

דְּבָרִ֗ים—Devarim
Shabbat Chazon
07/25/20
title

Torah:
Deuteronomy 1:1-3:22

Haftarah:
Isaiah 1:1-27

Brit Chadashah:
Acts 7:51-8:4

וָאֶתְחַנַּ֖ן—Vaetchanan
Shabbat Nachamu
08/01/20
title

Torah:
Deuteronomy 3:23-7:11

Haftarah:
Isaiah 40:1-26

Brit Chadashah:
Matthew 23:31-39

עֵ֣קֶב—Eikev

08/08/20
title

Torah:
Deuteronomy 7:12-11:25

Haftarah:
Isaiah 49:14-51:3

Brit Chadashah:
Hebrews 11:8-13

רְאֵ֗ה—Re'eh

08/15/20
title

Torah:
Deuteronomy 11:26-16:17

Haftarah:
Isaiah 54:11-55:5

Brit Chadashah:
John 7:37-52

שֹׁפְטִ֣ים—Shoftim

08/22/20
title

Torah:
Deuteronomy 16:18-21:9

Haftarah:
Isaiah 51:12-52:12

Brit Chadashah:
Matthew 3:1-17

כִּי תֵצֵא—Ki Teitzei

08/29/20
title

Torah:
Deuteronomy 21:10-25:19

Haftarah:
Isaiah 54:1-10

Brit Chadashah:
1 Corinthians 5:1-5

Follow Kehilat Sar Shalom

Help Support Kehilat Sar Shalom